23 thoughts on “| Sthal Pune | Chinese Restaurant |”

  1. फक्त मराठी नावाच नाही तर मराठी डिश पण मिळते…. सोलकडी…
    नक्की येणार भाऊ…..
    उद्याच येतो फक्त सोलकडी पिऊन जाणार😂

  2. D आणि A मधे अंतर आहे त्यामुळे सुदाम्यांचे असे वाचणे चुकीचे आहे. पुनेकराना शिकवणे न लगे.

Comments are closed.